16 thoughts on “”

    1. maluwag na toh mga the.. pahada sa mga doctor sa isang hospital di ko na imention kun wat.. tuyot na sya at flat butt na pawing akish

  1. Dati bumili sya ng sasakyan sa mitsubishi bading ang nag down na doctor. Pero ayaw nila magoapicture together.ahahaaah

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.