15 thoughts on “”

  1. Malansa to. Amoy hasang hasang ng double dead na fishda. 10kang jzufah at 15k ang sundot sa pukekang, maitim at maliit.

  2. ito yung may itsura nung hindi pa nagpakafit ng sobra pero nagmukha ni michael jackson sa pagkahumpak ng face nung nagtuyot tuyot ang body to get lean

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.