12 thoughts on “”

    1. Ulol!! Kayo ng pamilya mo ang mababaho, nasa squatter kayo sa mga pusali nakatira, kung makapagsalita. Ni hindi kayo makabili ng toothpaste kung di pa nakakapagnakaw nanay mo sa tindahan

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.