31 thoughts on “”

    1. Talaga? Ilang square jawed guuys na ang nasuso mo para masabi mo na naturally endowed ka? 100? 1000? 10,000?

    1. Katawa ka bes! Walang hugotan talaga? hahahahaha. Baka mag ala-Shaina-John Lloyd kayo nyan na hindi na matanggal? hahaha

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.