34 thoughts on “”

  1. im just sad na may nagleak ng jaks vids nya he looks good hearted pa naman lalo sa fb nya walang yabang sa katawan.

    1. “tatong”? – RIP spelling

      Frustrated Stupid Andres aka Bonifacio ay naiirita dahil alam niya na di siya papatulan netong guy nato.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.