35 thoughts on “”

 1. πŸ™‹πŸ»β€β™‚οΈπŸ™‹πŸ»β€β™‚οΈπŸ™‹πŸ»β€β™‚οΈMe!

   1. Preach ka girl.

    Who is up for a Jerome Ponce vid?
    I do. We do. We all do.

    I am? Wrong.

    Me!

    Tagalugin ko ha.

    Sinong may gusto ?

    Ako. Kaya sagot mo “I”.

    Transliteration.

    Hindi na Kita papatulan Sana pero you got me in the mood. Bagong gising eh.

    1. Ate gurl, mali kasi talaga yung We all do mo. Yung question ni RD is “Who is” nakita mo yang be-verb na “is”? We all are is the right response. Buti sana kung ang tanong is Who loves Jerome Ponce.. you can say ‘We all do”.

   2. the verb used is a “be verb”. Who IS up up for… Hence, the verb you will use for your answer must also be in a form of a verb “to be”. Kaya ang sagot sa tanong na “who IS up for…” ay “I AM up for it” hindi “I Do for it.” Kapag ang verb ay hindi “be verbs” doon ka gagamit ng “Do”. Example. Who LIKES Jerome Ponce? answer: “I DO” hindi “I AM”. kaya ang tamang sagot ay “We all ARE” at hindi “we all DO” kasi ang tanong ay nasa verb “to be”. Complete sentence: “We all ARE for it” hindi “We all DO for it.”

  1. kung sino pa talaga ang tama, siya ang kinawawa. ang tamang sagot ay “We all ARE” kasi ang tanong ay gumamit ng verb “TO BE”. “Who IS up for a jerome ponce vid?” “IS” ang ginamit na verb sa pagtatanong kaya ang sagot ay dapat gagamit din ng verb “to be”, kaya ang tamang sagot ay “We all ARE” na shorter form ng “We all ARE for it (Jerome Ponce’s vid)” at hindi “We all DO for it”. Gagamitin mo yung “We all DO” kapag “non-be verbs” ang ginamit sa tanong. Example: Question – Who LIKES Jerome Ponce vid? Answer: We DO.

 2. Crush ko sya dati ng nasa be careful with my heart, pero parang nag-iba na itsura and aura nya ngaun.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.