11 thoughts on “”

    1. Talagang ang bobo mo no? Hindi nakakatawa ang magkaroon ng depression. Ang dapat sa mga bobong katulad mo, pinapatay.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.