11 thoughts on “”

      1. Yeah right, puhrang sirang plaka na at kakasawa na panggagaya sa akin ni Chaka Ka na yan, pehro masisisi ko ba siya? Puhrang I’m such a star kasi eh…

        1. Yeah right, puhrang delusional etohng si posher na nagkukunwari sha si akoh, pehro masisisi ko ba siya? Puhrang I’m such a tanguhng tae kasi eh…

  1. Puro puruntong na lang pinapasuot kay mr. katorse. D tuloy makaahon. Yung bagay na brief naman na lalabas ang lakas ng appeal nya

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.