13 thoughts on “”

  1. Baka shooting poh ian sa Ever Bilena. Ahihih. Gusto ko pa naman ian. Pero yoko na ngayon. Parang si Gerphil Flores ang dating nia.

  2. LA’s a cutie and a nice guy – so keri lang kung krokla siya ano – matangkad siya so malaking chance na daks….. sana ume-eat din siya ng notes at papaitan! yun lang

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.