42 thoughts on “Handsome Fitness Guy Rendon L”

  1. English english kiyeme kiyeme. Pangmatalinong statement pangmatalinong statement. Sosyal comment achuchuchu. Whatever whatever para kunwari alta aketch.

  2. Kung naging slim lang sya di yan ganyan kaliit tignan. And btw, iltog lang ang possibly napapaliit ng steroids, hindi yung birdie.

    1. So, also could depress sperm production, therefore reducing fertility/virility, po? Aawww…. πŸ™

      (Admin, nag-GQ 2020 din siya, no? Visit mo rin ‘yun’g “Confidently Beautiful Filipinos 2.0” page.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.