21 thoughts on “Sandino Martin + Lharby Policarpio”

      1. Nagpagupit sila’ng hubo? Bakit? Paano kung….. Oh, my….. At “ate” ang naggupit? Unless ini-imply mo na closeta si Koya, ngayon lang ako nakapasok ng barberya’ng may barbero’ng babae…. Or, sa parlor, puwede,…. ‘Ay, naguluhan na’ko. Je-jebs muna nang luminaw ang lahat…

  1. Sana gumawa ulit ng ganitong pelikula si Lharby. Gulat ako sa pagiging daring niya dito, especially yung naked makeout niya with JC Santos.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.