52 thoughts on “Lots of June”

  1. Agree ako sa comments sa taas. Gwapo nga in person at malakas dating. Sex appeal ba. Ewan lang sa photos hindi masyadong photogenic

  2. Ang mga ‘yan kumakabit sa mga mayayamang bakla para mabuhay lang. Kung modeling lang ang kinabubuhay nila hindi sila makaka-afford ng ganyang lifestyle…..

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.