12 thoughts on “”

  1. Ito yo’ng tipong ninakaw yo’ng pambili ng suka kaya nagtrabaho diyan kung hindi gugulpihin siya ng Nanay niya… Lol. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.