8 thoughts on “”

  1. yes reggie lang siya, pero magaling mag-sing maniwala ka. kaya lang nag-increase na naman daw ng asking ngayon, kasi nag-business na naman ng new wife niya ng multi-level marketing. mukhang nakaka-raket

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.